Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
0915 342 848

Search our Site

Žiadosť o odpis registra trestov

Odpisom registra trestov sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky.
stiahnuť

Čestné vyhlásenie

Čestným vyhlásením sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky.
stiahnuť

Lekársky posudok

Lekárskym posudkom sa preukazuje zdravotná spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky.
stiahnuť

Žiadosť o licenciu

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
stiahnuť

Partneri:

Naše školiace stredisko

Nachádzame sa v budove autoškoly Bosák.

Kontaktujte nás
V.I.P. kurzy SBS, s.r.o. Sídlo: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, Slovensko
Školiace zariadenie: Jurkovičová 27, 949 11 Nitra, Slovensko
Mobil: 0915 342 848, Email: info@vip-kurzysbs.sk