Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
0915 342 848

Search our Site

Na KURZE SBS preberieme:

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky,
 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • základy trestného práva,
 • základy kriminalistiky,
 • zákon o priestupkoch,
 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe,
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 • poskytovanie prvej pomoci,
 • požiarna príprava,
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Po absolvovaní odbornej prípravy vám vystavíme osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje:

 • obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
 • termín konania odbornej prípravy,
 • podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.

Cena kurzu SBS zahŕňa:

 • učebné materiály
 • školenie typu „S“ v rozsahu 78 hodín (§ 4 ods. 1 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • školenie typu „P“ v rozsahu 100 hodín (§ 4 ods. 2 vyhlášky 634/2005 Z. z.)

Termín: 10.7.2018


Chcem sa prihlásiť na kurz

Partneri:

Naše školiace stredisko

Nachádzame sa v budove autoškoly Bosák.

Kontaktujte nás
V.I.P. kurzy SBS, s.r.o. Sídlo: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, Slovensko
Školiace zariadenie: Jurkovičová 27, 949 11 Nitra, Slovensko
Mobil: 0915 342 848, Email: info@vip-kurzysbs.sk